Klachtenprocedure

Algemeen

Bureau Lemma streeft naar optimale tevredenheid van opdrachtgevers, deelnemers en andere relaties. Mocht u niet tevreden zijn over de dienstverlening dan verneem ik dat graag van u. Ik ga graag het gesprek met u aan zodat ik indien mogelijk uw ontevredenheid kan wegnemen op gepaste wijze.

Als een gesprek voor u onvoldoende bevrediging geeft, dan kunt u gebruik maken de klachtenregeling. Hieronder leest u wat deze regeling inhoudt.

Klachtenregeling

U kunt uw klacht schriftelijk aan mij kenbaar maken. Uw e-mail kunt u sturen naar Frederike@bureaulemma.nl, uw brief naar het volgende adres:

  • Bureau Lemma
  • Ter attentie van Frederike Schoonheim
  • Dr. Cartier van Disselweg 9
  • 7241 JN Lochem

Uw klacht dient voorzien te zijn van uw naam, adres, de datum en een heldere beschrijving van uw klacht. Uiterlijk binnen een week nadat ik uw klacht heb ontvangen, ontvangt u een schriftelijke bevestiging. In deze bevestiging vermeld ik ook wanneer u een inhoudelijke reactie op uw klacht kunt verwachten.

Een eerste inhoudelijke reactie ontvangt u uiterlijk binnen drie weken na de bevestiging van uw klacht. Wanneer het mogelijk is, ontvangt u uiteraard eerder een reactie van mij.

Ik behandel een klacht altijd vertrouwelijk. Overleg vindt alleen plaats met de direct betrokkenen. Mocht het noodzakelijk zijn om met anderen te overleggen, dan doe ik dit alleen met uw toestemming.

Bent u ondanks de bovenstaande inspanningen niet tevreden over de wijze waarop ik uw klacht heb behandeld, dan kunt u zich wenden tot Hilga Rota via 06 50 500 246 of Hilga@hilgarota.nl. De uitspraak die zij doet, is bindend. Eventuele consequenties van deze uitspraak handel ik zo snel mogelijk af.

U kunt alleen rechten ontlenen aan deze klachtenprocedure wanneer u uw klacht uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht indient. Correspondentie over uw klacht bewaar ik gedurende vijf jaar. Daarna wordt de correspondentie vernietigd.